Zorg beter laten aansluiten voor mensen met kanker

Hoe krijgen mensen in Den Bosch en omstreken ondersteunende zorg bij kanker aangeboden? Het gaat daarbij om niet-medische zorg, zoals psychologische ondersteuning, huidtherapie, maar ook begeleiding en advies bij voeding en energieverdeling.

Tijdens en na de behandeling maar ook bij palliatieve zorg. Hoe wordt deze zorg ervaren en hoe werken de verschillende zorgverleners in het netwerk hierbij samen? De commissie Oncologie hoopt daar door middel van de QuickScan van Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker achter te komen.

QuickScan
In de QuickScan wordt gekeken naar het aanbod vanuit het ziekenhuis zelf én naar verwijzing en samenwerking met de eerste lijn. Beleidsadviseur Oncologie Marlou Logtens – Versteegen: “De mensen om ons heen verdienen zorg die bij hen past, dichtbij en op hun manier geboden. In het bieden van die zorg hebben wij onder meer een informerende en coachende rol, die we met nieuwe inzichten nog beter kunnen vervullen. We willen door middel van de QuickScan van patiënten en ook van interne en externe partners terug horen wat zij daarin van ons verwachten en hoe wij nog beter kunnen aansluiten op wat zij belangrijk vinden.”

Hoe werkt het?
Verpleegkundig specialist longgeneeskunde Ilona Coenen en verpleegkundig specialist urologie Anita op ’t Hoog geven aan: “Er is gekozen voor twee zorgpaden, namelijk longcarcinoom en prostaatcarcinoom, waarop de QuickScan wordt uitgevoerd. Vervolgens zijn er drie stappen. Eerst wordt een enquête uitgezet onder patiënten van de betreffende zorgpaden. Daarna worden patiënten en zorgprofessionals, waaronder mogelijk ook huisartsen en wijkverpleegkundigen, persoonlijk geïnterviewd over hun ervaring met ondersteunende zorg. Als laatste stap worden de bevindingen van de enquête en de interviews besproken in een focusgroep met patiënten en zorgprofessionals.”

De QuickScan is begin april gestart. De uitkomsten zijn naar verwachting in het najaar bekend. Op basis van alle uitkomsten wordt een rapportage gemaakt met aanbevelingen. Die kunnen worden gebruikt om verandertrajecten te starten.

[Bron: JBZ]