Het team van experts

De netwerkoncologiecommissie bestaat uit een team van inhoudelijke experts. Dit team adviseert gevraagd en ongevraagd het coördinatieteam en algemeen bestuur over de kwaliteit van zorg, de organisatie van de oncologische zorg in de regio en de samenwerking met externe stakeholders.

De netwerkoncologiecommissie bestaat uit de volgende leden:

 

de heer dr. L. Beerepoot, internist oncoloog, ETZ

 

de heer dr. H. Pruijt, internist oncoloog, JBZ

 

de heer dr. M. Sie, internist oncoloog, Zorgsaam

mevrouw drs. B. Wachters, radiotherapeut oncoloog, ZRTI

de heer dr. R. Poorter, radiotherapeut oncoloog, Instituut Verbeeten

de heer dr. H. Fabry, chirurg, Bravis ziekenhuis

 

de heer dr. B.J. ten Tije, internist oncoloog, Amphia ziekenhuis

 

de heer prof. Dr.  S. Sleijter, internist oncoloog, EMC

 

de heer drs M.J.A. Verhaegen, nucleair geneeskundige, ADRZ