Het coördinatieteam

Het coördinatieteam voert het vastgestelde beleid uit. Het team bestaat uit twee medisch coördinatoren, een algemeen coördinator/procesbegeleider, twee procesbegeleiders, een communicatieadviseur en een secretaresse. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de aansturing, voortgang van het netwerk en communicatie, en leggen verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Het coördinatieteam bestaat uit de volgende leden:

De heer A. Roukema, medisch coördinator

De heer C. Rodenburg, medisch coördinator

Mevrouw J. van Lierop, coördinator/procesbegeleider

Mevrouw C. van der Velden, procesbegeleider, Amphia

Mevrouw L. van Leeuwen, procesbegeleiders

 

Mevrouw M. Gramser, communicatieadviseur, ETZ

Mevrouw N. Marijnissen, secretaresse, Amphia