Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Embraze is eindverantwoordelijk en neemt besluiten over de voorstellen voor kwaliteitsverbeteringen (wijzigingen in de organisatie van zorg) vanuit de netwerktumorgroepen. Ook neemt het bestuur besluiten over financiën en het beleid van EMBRAZE.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

de heer O. Suttorp, arts MBA, voorzitter Raad van Bestuur, Amphia
de heer prof. dr B. Berden, voorzitter Raad van Bestuur, ETZ
de heer H.P.J. Buiting, MA, MD, MHA   voorzitter Raad van Bestuur, JBZ
mevrouw B. Mennema-Vastenhout, lid Raad van Bestuur, Bravis
mevrouw E.A. te Velde, lid Ra ad van Bestuur/chirurg, AdrZ
mevrouw drs T.A. Snijders-de Vos, MPA, directeur/bestuurder, ZRTI
de heer L. de Beukelaar, lid Raad van Bestuur en directeur ziekenhuis, Zorgsaam
de heer M. Verveer, voorzitter Raad van Bestuur, Instituut Verbeeten
de heer prof dr P. Sonneveld, afdelingshoofd EMC