Missie & Visie

De ziekenhuizen Admiraal de Ruyter, Bravis, Amphia, Elisabeth-TweeSteden, Jeroen Bosch, ZorgSaam, Erasmus MC en Instituut Verbeeten en Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut behandelen samen ruim 10% procent van de patiënten met kanker in NL. Zij vormen samen EMBRAZE kankernetwerk, met als doel de kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten te verbeteren en te verstevigen in de regio. Het netwerk is gesprekpartner voor zorgverzekeraars, ziekenhuizen buiten de regio, patiëntenverenigingen, kwaliteitsinstituten IKNL, DICA e.a.

Missie
EMBRAZE kankernetwerk biedt aan alle patiënten met kanker, de verdenking daarop of de medische nazorg daarvan, de best mogelijke (para)medische en verpleegkundige oncologische zorg volgens de hiertoe geldende richtlijnen en standaarden. Deze zorg wordt zoveel mogelijk laagdrempelig en dicht bij huis geboden, tenzij de kwaliteit van zorg verwijzing naar een centrum binnen de regio of in bijzondere gevallen daarbuiten, noodzakelijk maakt.

Visie
Om de missie te realiseren richt EMBRAZE zich op kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van zorg. Dit wordt vormgeven in regionale zorgstandaarden, benchmark van – en sturen op uitkomstindicatoren, regionale MDO’s (Multidisciplinaire Overleggen), visitaties en gezamenlijke klinisch onderzoek.