Waarom een kankernetwerk

Ieder jaar krijgen ruim 100.000 patiënten in ons land te horen dat zij een vorm van kanker hebben. In de toekomst neemt dit aantal verder toe. Ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland hebben de handen ineengeslagen om patiënten de beste zorg te kunnen leveren, nu en in de toekomst. De samenwerking komt tot uiting in oncologisch netwerk EMBRAZE. Deze naam staat voor omarmen, maar is tevens een samenvoeging van Erasmus MC, Brabant, Zeeland. Het doel is om door samenwerking de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kans op genezing verder te vergroten. Daarnaast wil het netwerk de toegankelijkheid van zorg in de regio garanderen.

Landelijk worden toenemend eisen gesteld aan de kwaliteit van de oncologische zorg. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de zogenaamde volumenormen: normen waarbij een ziekenhuis een behandeling alleen nog maar mag uitvoeren wanneer zij voldoende van dit soort behandelingen per jaar uitvoert. Dit leidt er toe dat niet meer alle ziekenhuizen alle behandelingen bij kanker zelf uitvoeren, maar patiënten soms verwijzen naar een ander ziekenhuis. Patiënten kunnen dan voor onderzoek en nazorg in hun eigen ziekenhuis terecht, maar gaan voor de behandeling naar een ander ziekenhuis.

Om ervoor te zorgen dat de overdracht tussen deze ziekenhuizen goed verloopt, is samenwerking noodzakelijk. Deze samenwerking zorgt er daarnaast voor dat de meeste diagnostiek, behandeling en nazorg voor patiënten met kanker dicht bij huis in de regio beschikbaar blijft.