Samenwerken met…

De best mogelijke zorg dicht bij huis kan niet zonder een goede samenwerking met de huisarts. Zij zijn niet direct vertegenwoordigd in het netwerk maar worden per project of verbeterplan meegenomen door de EMBRAZE centra. De stem van de patiënt wordt vertolkt door oa. patiënten vertegenwoordiging vanuit levenmetkanker.nl. Meerdere keren per jaar vindt er overleg plaats tussen de zorgverzekeraars en het directie team. De samenwerking met hogescholen en universiteiten binnen de EMBRAZE regio wordt nog gezocht.