Beleid en Resultaten

Activiteiten EMBRAZE 2017

EMBRAZE kankernetwerk staat voor het omarmen van de best mogelijke oncologische zorg dichtbij huis of in de regio. Samen maken we ons sterk tegen kanker met de patiënt, huisartsen, academische centra, verzekeraars, IKNL.

Op de voorgrond staat het verbeteren en behouden van de goede kwaliteit van de kankerzorg in het ziekenhuis. We streven ernaar dat de patiënt altijd een behandeling volgens de laatste standaarden en inzichten krijgt en er een vloeiende overdracht, uitwisseling van gegevens is als de behandeling tijdelijk in een ander centrum moet plaatsvinden.

EMBRAZE richt zich op het contact met de achterban, de dokters, verpleegkundigen, radiotherapeutische laboranten betrokken bij de zorg aan patiënten met kanker, de samenwerking met de patiënt en zorgverzekeraars én digitale uitwisseling van de patiëntgegevens.

Activiteiten 2017, Thema Kan het (nog) beter?

Op weg naar een kwaliteitsmerk voor de oncologische zorg in de regio onderneemt EMBRAZE in 2017 een onderstaande activiteiten.

Kwaliteit van zorg

Jaarlijkse outcome bespreking per tumorsoort herhalen.

Netwerkstandaard voor prostaat, nier en blaas colorectaal/lever en schildklier ontwikkelen.

Implementatie netwerkstandaarden maag, slokdarm, mamma en testis in EMBRAZE centra in samenwerking met betrokken specialisten casemanagers.

Implementatie screening kwetsbare ouderen over meerdere tumorsoorten.

Betrekken van radiologie en pathologie bij EMBRAZE.

EMBRAZE brede PROMS en PREMS lijst per tumorsoort en besluitvorming toepassing van generieke methodiek.

Kwaliteit van het netwerk inzichtelijk maken voor bestuurders.

Professionalisering van regionale MDO’s (tijdig aanleveren informatie, aanwezigheid, verslaglegging)

Samenwerking

Huisartsen worden per tumorsoort tijdig en volledig geïnformeerd. (informeren na MDO, tijdens/na behandeling, palliatieve fase). Iedere EMBRAZE instelling informeert eigen huisartsen populatie.

De patiënt(vereniging) wordt in iedere netwerktumorgroep 1x per jaar uitgenodigd (bijv. in focusgroep, bespreken netwerkstandaard).

Samenwerking met CCN ZuidWest NL op de volgende terreinen:

o Supraregionale tumorgroep voor nader te bepalen tumorsoorten.

o Vormgeven netwerk van casemanagers (verpleegkundig specialisten, PA, verpleegkundigen) en managers oncologie.

o Eenduidige registratie indicatoren, link naar PROMS en PREMS.

o Pilot betrokkenheid van de huisarts in nazorgfase.

o ICT: verkenning ondersteuning regionaal keten/casemanagement

Deelname coördinatieteam EMBRAZE in de organisatie CCN ZuidWest NL

Ziektekostenverzekeraars worden 1x per jaar in iedere netwerktumorgroep uitgenodigd.

Verkenning verbetermogelijkheden organisatie van het regionaal MDO i.s.m. Tranzo ( werkplaats Universiteit van Tilburg).

1x per jaar bijeenkomst met vertegenwoordigers van cliëntenraden EMBRAZE instellingen.

Organisatie

Strategisch beleid 2017-2020 ten aanzien van laag volume hoogcomplex en midvolume in de regio (maag/slokdarm, pancreas/lever, nier/blaas).

Documentbeheer inregelen op website EMBRAZE.

ICT: Uitbreiden van XDS in het werkproces voor de tumoren mamma, blaas, nier, prostaat, melanomen.

ICT: verkenning MDO ‘in de cloud’

Communicatie, website beheer (en onderhoud) onderbrengen bij een van de EMBRAZE leden.

Netwerkstandaarden vertalen naar patiëntenversie.

Positionering, meer bekendheid EMBRAZE in de deelnemende ziekenhuizen en patiënten, d.m.v. communicatie plan (artikelen lokale infofolders, patiëntfolders, banners).

Organisatie oncologische beleidstafel in juni (verantwoording resultaten) en werkconferentie implementatie (best practise) in november.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van de activiteiten? Mail dan met info@embraze.websiteshowroom.nl