De jaarlijkse outcome besprekingen

Elk jaar bespreken we de resultaten van de kwaliteit van zorg per tumorsoort. Dit noemen we een ‘outcome’ bespreking. Bij de bespreking komen onder andere aan de orde de landelijke prestatie-indicatoren die de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) hanteren.

Ook nemen we onderwerpen mee die door de zorgprofessionals en patiënten als relevant worden gezien. We streven ernaar om met een zo stabiel mogelijke set van uitkomsten te werken, zodat we de prestaties door de jaren heen kunnen vergelijken. De resultaten vormen de start voor het verbeteren van de kankerzorg en de onderlinge samenwerking.

Het programma van outcome besprekingen voor 2018 volgt zo snel mogelijk.

 

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel direct betrokken bij de zorg aan patiënten? Dan bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven via info@embraze.net