De resultaten die we boeken

Activiteiten EMBRAZE 2018
EMBRAZE kankernetwerk omarmt de best mogelijke oncologische zorg dichtbij huis of in de regio. Samen met de patiënt, huisartsen, academische centra, verzekeraars en IKNL maken we ons sterk tegen kanker.

Centraal staat het verbeteren en behouden van de goede kwaliteit van kankerzorg bij de EMBRAZE-partners in de regio. We streven ernaar dat de patiënt altijd een behandeling krijgt volgens de laatste standaarden en inzichten. Daarbij horen een vloeiende overdracht en goede uitwisseling van gegevens, als de behandeling tijdelijk bij een EMBRAZE-partner moet plaatsvinden.

EMBRAZE richt zich als netwerk op het contact met de achterban; met dokters, verpleegkundigen en radiotherapeutisch laboranten betrokken bij de zorg aan patiënten met kanker. Maar ook op de samenwerking met de patiënt, zorgverzekeraars én digitale uitwisseling van patiëntgegevens.

Activiteiten 2018
Op weg naar een kwaliteitsmerk voor de oncologische zorg in de regio, onderneemt EMBRAZE kankernetwerk in 2018 de volgende activiteiten:

Kwaliteit van zorg

 • Jaarlijkse outcome bespreking per tumorsoort
 • Netwerkstandaard voor prostaat, nier en blaas, lever en schildklier ontwikkelen
 • Implementatie van de netwerkstandaarden maag, slokdarm, mamma en testis bij alle EMBRAZE-partners, in samenwerking met betrokken casemanagers
 • Implementatie screening kwetsbare ouderen bij meerdere tumorsoorten
 • Betrekken van radiologie en pathologie bij EMBRAZE kankernetwerk
 • EMBRAZE brede PROMS- en PREMS-lijst per tumorsoort, en besluitvorming over toepassing van generieke methodiek
 • Kwaliteit van het netwerk inzichtelijk maken voor bestuurders
 • Professionalisering van regionale MDO’s; tijdig aanleveren van informatie, aanwezigheid en verslaglegging

Samenwerking

 • Huisartsen worden per tumorsoort tijdig en volledig geïnformeerd; na een MDO, tijdens/na een behandeling en tijdens de palliatieve fase. Iedere EMBRAZE-partner informeert de eigen huisartsen populatie
 • De patiëntenvereniging wordt in iedere netwerktumorgroep 1x per jaar uitgenodigd: bijvoorbeeld voor een focusgroep of bij het bespreken van een netwerkstandaard
 • Samenwerking met CCN ZuidWest NL op de volgende terreinen:
  • supraregionale tumorgroep voor nader te bepalen tumorsoorten
  • vormgeven netwerk van casemanagers (verpleegkundig specialisten, PA en verpleegkundigen) en managers oncologie
  • eenduidige registratie van indicatoren, link naar PROMS en PREMS
  • pilot betrokkenheid van de huisarts in de nazorgfase
  • ICT: verkenning ondersteuning regionaal keten/casemanagement
 • Deelname van het coördinatieteam EMBRAZE in de organisatie CCN ZuidWest NL
 • Verzekeraars worden 1x per jaar bij elke netwerktumorgroep uitgenodigd
 • Verkenning verbetermogelijkheden organisatie van het regionaal MDO, in samenwerking met Tranzo ( werkplaats Universiteit van Tilburg)
 • 1x per jaar bijeenkomst met vertegenwoordigers van cliëntenraden EMBRAZE-partners

Organisatie

 • Strategisch beleid voor 2017-2020 voor laagvolume hoogcomplex en midvolume in de regio (maag/slokdarm, pancreas/lever, nier/blaas)
 • Documentbeheer inregelen op website EMBRAZE
 • ICT: Uitbreiden van XDS in het werkproces voor de tumoren mamma, blaas, nier, prostaat en melanomen
 • ICT: verkenning MDO ‘in de cloud’
 • Communicatie, website beheer (en onderhoud) onderbrengen bij een van de EMBRAZE-partners
 • Netwerkstandaarden vertalen naar patiëntenversie
 • Positionering, meer bekendheid EMBRAZE in de deelnemende ziekenhuizen en patiënten op basis van communicatie plan
 • Organisatie oncologische beleidstafel in juni (verantwoording resultaten) en werkconferentie implementatie ‘best practise’ in november

 

Heeft u vragen naar aanleiding van de activiteiten? Laat het ons weten via info@embraze.net