Op weg naar een betere (na)zorg voor mensen met stadium 4 longkanker en hun naasten

Op de afdeling longoncologie in Amphia heeft vanaf medio 2016 tot medio 2018 ‘Project Nazorg stadium 4 longkanker’ plaatsgevonden. Dit project werd door Instituut voor Gezondheids- en Omgevingsvraagstukken uitgevoerd met financiering van zorgverzekeraar CZ.

Nazorg verbeteren

Doel van het project was de (na)zorg voor patiënten met longkanker, waarvoor geen genezing meer mogelijk is, verbeteren. Er is eerst een reeks interviews met patiënten (50) en naasten (42) uitgevoerd, waarbij de problemen en behoeftes in kaart zijn gebracht. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn er drie in de praktijk bruikbare instrumenten ontwikkeld: een screeningsinstrument, keuzehulpen en een voorlichtingswaaier. Deze laatste twee zijn succesvol geïmplementeerd op de afdeling longoncologie, en door patiënten positief ontvangen.

Bent u zorgverlener en heeft u interesse in aanvullende informatie? Neem contact op met Maatje Schaffelaars via mschaffelaars@amphia.nl.

[Bron: Amphia]