Beleidstafel nov 2017

Het verslag

Op woensdag 15 november 2017 organiseerde EMBRAZE kankernetwerk een oncologische beleidstafel voor sleutelfunctionarissen van de EMBRAZE-partners in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Centraal thema was ‘Wat kunnen we leren van elkaar?’.

Verslag oncologische beleidstafel 15 november 2017

Na een welkomstgroet en inleiding door medisch coördinator Cees Rodenburg hebben acht sprekers vanuit verschillende invalshoek het thema toegelicht. Hierbij een compilatie van de presentaties die gegeven zijn.