Zorg aan ouderen met kanker

EMBRAZE centra zetten zich in om de best passende zorg voor iedere oudere met kanker te realiseren: zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven, dichtbij de patiënt georganiseerd is en plaatsvindt in optimale samenwerking met huisarts, familie, thuiszorg, verpleeghuizen, radiotherapeutisch instituut, patiëntenverenigingen. Deze zorg wordt bij voorkeur geborgd in de zorgpaden.

Kanker komt vooral voor bij ouderen. Bij het stellen van de diagnose is 60% ouder dan 65 jaar en ruim 40% ouder dan 70 jaar. De zorg aan ouderen is wezenlijk anders en kan per individu verschillen. De levensfase, fysieke, mentale en sociale omstandigheden zijn bepalende factoren in de behandeling. Rekening houden met deze factoren vraagt een aanvullende en wellicht andere benadering van de medisch professionals en de organisatie van zorg.

Door de vergrijzing, de toenemende incidentie van kanker en de verbeterde overlevingskansen stijgt vooral het aantal ouderen met kanker de komende jaren explosief . Deze ontwikkeling maakt aandacht voor de specifieke problematiek van oudere kankerpatiënten nog eens extra belangrijk.