Jaarlijkse outcome besprekingen

Ieder jaar worden de resultaten van de kwaliteit van zorg per tumorsoort onderling besproken. Dit noemen we outcome bespreking. Bij de bespreking komen in ieder geval de landelijke prestatie-indicatoren aan de orde die door o.a. IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) worden gehanteerd. Verder worden ook die onderwerpen die door de professionals en patiënten relevant worden geacht meegenomen. Het streven is om met een zo stabiel mogelijke set van uitkomsten te werken, zodat de prestaties door de jaren heen vergeleken kunnen worden. De resultaten vormen de start voor het verbeteren van de kankerzorg en de onderlinge samenwerking.

Outcome maag/slokdarm                           14 of 21 juni, locatie volgt.

Outcome niercel

Outcome colorectaal                                     10-05-2017 van 19.00-21.00 uur Amphia, locatie Molengracht

Outcome mamma                                          22-05-2017 van 18.30-20.30 uur Bravis, locatie Bergen op Zoom

Outcome schildklier

Outcome long

Kennisavond mammacarcinoom               06-02-2017, Amphia, locatie Molengracht

Radiologenavond                                           10-04-2017 van 18.30-21.00 uur, Bravis, locatie Roosendaal

Oncologische beleidstafel (intern)             27-06-2017 van 15.00-19.00 uur, JBZ  (Doelgroep:leden NTG, managers, bestuurders)

Oncologische beleidstafel                             15-11-2017 van 15.30-21.00 uur, Amphia, locatie Langendijk

Terugkoppeling palliatieve zorg

Terugkoppeling screening

kwetsbare ouderen

Outcome melanomen                                   najaar, locatie en tijd volgt

Als u geen uitnodiging heeft ontvangen en u bent wel direct betrokken bij de zorg aan patiënten, dan bent u van harte welkom. U kunt u opgeven via info@embraze.net