Wetenschappelijk onderzoek

De behandeling van kanker wordt steeds beter. Niet alleen genezen steeds meer patiënten, maar ook dragen behandeling bij aan een langere ziektevrije overleving en zijn behandelingen vaak beter te verdragen dan vroeger. Deze vooruitgang is voor een belangrijk deel te danken aan patiënten die in de afgelopen jaren toestemming gaven om deel te nemen in een wetenschappelijk onderzoek of “trial”. Via wetenschappelijk onderzoek kunnen ideeën van artsen en wetenschappers over nieuwe behandelingen worden op een veilige manier worden getoetst, voordat echt wordt besloten dat deze behandeling ook echt effectief zal zijn.

Wetenschappelijk onderzoek verloopt in verschillende fasen, waarbij eerst laboratorium-onderzoek plaatsvindt en pas als daar blijkt dat het middel bruikbaar is bij de behandeling van patiënten, worden de eerste onderzoeken met mensen gestart. Vervolgens duurt het vaak nog lange tijd met verschillende onderzoeken alvorens de behandeling echt breed kan worden ingezet of in de behandelrichtlijn voor de betreffende tumorsoort wordt opgenomen (link opnemen met uitleg over medisch wetenschappelijk onderzoek
Tijdens de behandeling in een wetenschappelijke studie (oftewel “trial”) zult u intensief worden begeleid door artsen en verpleegkundigen.
Soms zijn extra onderzoeken nodig, omdat men zoveel mogelijk informatie wil verzamelen over de effectiviteit van de behandeling of omdat extra veiligheid en oplettendheid nodig zijn.

Als u aan een trial meedoet, wordt u zeer uitgebreid geinformeerd over de behandeling, de bijbehorende onderzoeken en de eventuele complicaties. Ook wordt met u besproken wat de voordelen en mogelijke nadelen voor u kunnen zijn van deelname aan het onderzoek, waarna u op basis van zo goed mogelijke informatie een keus kan maken om deel te nemen aan het onderzoek of toch daarvan af te zien. Het geven van deze expliciete toestemming heet een ‘informed consent’.

Levenmetkanker (levenmetkanker.nl
Van verschillende kanten, onder andere door de patientenbeweging Levenmetkanker wordt patiënten positief geadviseerd om aan studies mee te doen wanneer zij hiervoor in aanmerking komen.

BOOG (www.boogstudycenter.nl)
Patiënten met borstkanker vinden zo een aanbeveling op de site van de BOOG.

HOVON (www.hovon.nl)
Patiënten met kanker van bloed of bloedvormende organen vinden dit op de site van de HOVON .

DUOS (www.stichtingduos.nl)

DUOS is een  studiegroep  bij vroeg en laat prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker.

Aarzelt u niet vragen te stellen aan uw behandelend specialist of begeleidend verpleegkundige.