Oncologische beleidstafel (intern) op 27-06-2017 van 15.30-20.00 uur in het Verbeeten Instituut te Tilburg