Verslag oncologische beleidstafel 11-11-2015

Hier heb ik wat aan! Leuker dan gedacht! Geweldige, gevarieerde, inspirerende middag!

Op woensdag 11 november organiseerde EMBRAZE kankernetwerk een oncologische beleidstafel met het thema Samen richting geven, een kankernetwerk in de praktijk.

Zo’n 100 deelnemers bestaande uit dokters, verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, stafmedewerkers, teamleiders, managers oncologie, radiologisch laboranten, cliëntenraad, bestuurders uit de EMBRAZE centra en medewerkers van het IKNL en verzekeraars waren aanwezig om naar aanleiding van de voordrachten van gedachten te wisselen. Gastspreker Maarten van der Weiden inspireerde het gezelschap over iedere dag een beetje beter worden. Hij vroeg ons naar onze droom, naar onze intrinsieke motivatie. Hij vertelde over zijn samenwerking met concurrenten, het delen van kennis en vernieuwingen. Het effect van elkaar iets gunnen, is dat je er zelf ook beter van wordt. Van iedere dag een beetje beter willen worden.

Bekende sprekers uit het veld deelden hun inzichten over nut, noodzaak en effect van een netwerk en hoe data ondersteunend is bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

De dagvoorzitter zorgde ervoor dat iedereen van begin tot eind betrokken bleef en zijn mening kon geven over de netwerkvorming. De aanwezigen voelde zich na afloop ambassadeur van EMBRAZE kankernetwerk. Daarnaast zijn ze benieuwd hoe het noodzakelijke commitment, communicatie achterban gerealiseerd wordt; hoe de samenwerking met de patiënt opgepakt wordt en wat de rol van de verzekeraar zal zijn. Deze opmerkingen worden ter harte genomen en verwerkt in het activiteitenplan 2016. Zo geven we samen richting aan een kankernetwerk in de praktijk.